BANK SERTİFİKAT XİDMƏTLƏRİ MƏRKƏZİ

Bank sertifikat xidmətləri mərkəzinin məqsədi bank sferası üzrə vahid elektron imza infrastrukturunun tətbiq olunması, kredit təşkilatlarının müştərisi olan hüquqi və fiziki şəxslərin elekton bankçılıq və "bank-müştəri" xidmətlərindən istifadə edərkən risklərin minimallaşdırılması və mübahisəli məsələlərin qanuni yolla həllinin tapılmasıdır