HÜQUQİ ŞƏXSLƏR

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarının müştərisi olan hüquqi şəxslər BSXM-nin göstərdiyi xidmətdən yararlana bilərlər.

SERTİFİKATIN İMKANLARI

  • Elektronlaşmış bank xidmətləri – elektron imza vasitələrindən istifadə etməklə müştəri bank münasibətləri daha çevik, təhlükəsiz və rahat olacaqdır
  • Məlumatların tamlığının qorunması – müştəri-bank münasibətlərində dövr edən elektron sənədlərin bütövlüyünün və tamlığının qorunması təmin ediləcəkdir
  • İmza sahibinin identifikasiyası və autentifikasiyası – elektron imza və ya sertifikatın əldə edilməsi məqsədilə müraciət edən şəxslərin qeydiyyatı və identifikasiyası həyata keçirələcəkdir

SERTİFİKATI NECƏ ƏLDƏ ETMƏLİ

1

SORĞUNUN YARADILMASI VƏ GÖNDƏRİLMƏSİ

2

ƏRİZƏNİN FORMALAŞDIRILMASI

3

ÖDƏNİŞ VƏ SERTİFİKATIN TƏSDİQLƏNMƏSİ

4

SERTİFİKATIN YÜKLƏNMƏSİ

Sertifikatın ərizəsini formalaşdırmaq üçün hər bir vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Qeydiyyat Mərkəzinə müraciət etməlidir.

ƏrİzƏyƏ ƏlavƏ olunacaq sƏnƏdlƏr

  • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinin sertifikat xidmətlərinin göstərilməsinə dair Müqavilə
  • İmza sahibinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti
  • Sertifikat Xidmətinin istifadə edilməsi haqqında ərizə (Sistemdən real rejimdə generasiya olunur)
  • Ödəniş qəbzi

Elektron imza daşıyıcısının və sertİfikatın əldə edİlməsİ