ƏLAQƏ MƏLUMATLARI

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Poçt ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri, R.Behbudov küçəsi, 90

Elektron poçt ünvanı: e-imza@cbar.az

Telefon: (+994 12) 493-11-22 (269, 183, 413, 304, 512), (+994 12) 493-61-59

Faks: (+994 12) 493-83-41

Əlaqələndirici struktur bölmə: İnformasiya texnologiyaları departamenti