00lG40  *H 0`1 0 UAZ1 0 U CSP10U Certification Services1"0 UAZ Policy Authority (PCA)0 150408113043Z 210408113043Z01 0 UAZ1705U .Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı1/0-U &Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi10U ARMB BSXM0"0  *H 0 !́4%&\%mlz _n$SKjY2|6L?1X1c\ ,޻x+#eC[ERp ~;ki,Iߦ5&;pLa/X1NQl UbŧÙuLCBB4 K)DlΫr:;<2^ki^b["Q]9,7-[ћ FM00,0GU @0>0< +K0.0,+ http://asxm.e-imza.az/repository0U00U0 +70S+E0A0= +K0-0)+Az?rbaycan Respublikas? M?rk?zi Bank?n?n Elektron imza ?zr? Sertifikatla?d?rma M?rk?zi t?r?find?n M?rk?zi Bank?n xidm?t g?st?rdiyi d?vl?t v? kredit t??kilatlar?na, habel? kredit t??kilatlar?n?n m??t?ril?ri olan fiziki v? h?quqi ??xsl?r? elektron sertifikat xidm?tl?rinin g?st?rilm?si0 +7  SubCA0Ub$?b= ʄ腞#pW0U#0j \Z*=y|00U00頁栁=http://asxm.e-imza.az/cdp/AZ%20Policy%20Authority%20(PCA).crlldap://asxm.e-imza.az/cn=AZ%20Policy%20Authority%20(PCA),OU=Certification%20Services,O=CSP,C=AZ?certificaterevocationlist?base?objectclass=certificationauthority0+00I+0=http://asxm.e-imza.az/aia/AZ%20Policy%20Authority%20(PCA).crt0+0ldap://asxm.e-imza.az/CN=AZ%20Policy%20Authority%20(PCA),OU=Certification%20Services,O=CSP,C=AZ?cacertificate?base?objectclass=certificationauthority0  *H _#$¤65+1wΞ̖e q7?&l!'ˌzϵWqذm-!|7u1zp2MͶɼ<Q^ 6#uY2 QxYb8禎)1N5,|DR"&yA<QI^_?wB(2zr_g7ĺG6uQ238͹=k_-